Les prestatgeries destinades a palets han d’oferir una sèrie de característiques que en garanteixin la seguretat, el bon ús. Algunes de les recomanacions relacionades amb la seguretat que cal tenir en compte amb aquest tipus de prestatges són:

Estabilitat

Això és clau, les prestatgeries per a palets hauran d’estar dissenyades per garantir una estabilitat més gran i suportar les càrregues sense que sorgeixin inconvenients que posin en risc la salut dels treballadors.

Protecció a les potes i suports

És fonamental preveure que puguin ocórrer xocs de carretons amb les potes de les prestatgeries per a palets, per això s’han de col·locar les degudes proteccions. L’ús de fusta en aquesta zona és molt útil, ja que permet un major amortiment dels xocs.

Prevenir les caigudes palets

S’han de prendre les precaucions per evitar les caigudes dels productes emmagatzemats, per això cal assegurar-se que els bastidors a la part extrema, tinguin una major altura en comparació amb l’últim nivell.

També és important que als prestatges per a palets se’ls col·loquin suports a la part posterior.

Cartells informatius

Els prestatges han de tenir cartells informatius on es detallin les càrregues mínimes, dimensions i més, aquest ha d’estar visible perquè qualsevol treballador el pugui consultar.

Il·luminació adequada

Una bona il·luminació és clau, especialment en certes zones de les prestatgeries, per exemple, on es trobi el cartell informatiu es requereix una il·luminació que en faciliti la lectura.

Manteniment

Les prestatgeries per a palets seran més segures quan es dugui a terme el procés de manteniment adequat. A Fiosa podem garantir que cadascun dels prestatges del teu magatzem es fabriqui de manera adequada.

I que a més es mantingui en les millors condicions, per evitar accidents que posin en risc la seguretat dels treballadors.