Les inspeccions tècniques de prestatgeries que fem a Fiosa tenen com a finalitat minimitzar en gran mesura el risc d’accidents, però l’efectivitat de la ITE no només depèn de nosaltres.

També està condicionat per la periodicitat d’aquestes revisions o inspeccions, tens idea de cada quant de temps hauries de sol·licitar una ITE? Això serà determinat pel professional que sigui responsable de la seguretat, i dependrà d’una sèrie de factors.

T’expliquem algunes pautes sobre la freqüència amb què cal fer la inspecció de les prestatgeries d’un magatzem.

Inspeccions diàries

Aquesta no l’ha de fer cap personal especialitzat, qualsevol persona que estigui fent ús dels prestatges pot verificar que cada element estigui en les millors condicions.

I en cas d’observar danys estructurals o anomalies al prestatge, comunicar-ho al personal encarregat de fer les reparacions.

  • Elements que estan visiblement deformats.
  • Desnivells.
  • Absència d’alguns gallets de seguretat.

Aquests són només alguns dels elements que s’han de visualitzar diàriament.

Inspecció setmanal

En aquesta inspecció, els dos primers nivells dels prestatges han de ser revisats minuciosament.

Inspecció mensual

Aquestes inspeccions són més minucioses i es revisen detalladament tots els nivells dels prestatges, tant els superiors com els inferiors.

Inspecció anual

Finalment, amb la ITE anual es busca estar en compliment de la normativa vigent que estableix l’obligatorietat d’aquest tràmit. Aquestes sí que han de ser realitzades per tècnics professionals, externs a l’empresa i que estiguin qualificats, com els que formen part de l’equip de Fiosa.

Tots aquests processos dinspecció tenen el mateix objectiu, oferir àmbits de treball segurs i augmentar la vida útil dels prestatges. A Fiosa fem totes les inspeccions pertinents, garantint la funcionalitat dels prestatges.