Les prestatgeries que oferim a Fiosa estan dissenyades per tenir una vida útil extensa, fabricades amb materials de qualitat que resisteixen condicions difícils i càrregues pesades.

Tot i així, poden presentar problemes, danys o desperfectes que quan no es corregeixen a temps poden ser els causants d’un accident que comprometi la seguretat dels treballadors.

La millor manera de prevenir això és a través d’inspeccions tècniques contínues. Són molts els beneficis que una inspecció tècnica de prestatgeries comporta.

  • En primer lloc, mitjançant una ITE oportuna es poden prevenir danys, no només als béns, sinó també als treballadors. Garantint-los un entorn de treball segur.
  • Es pot estendre la vida útil de les prestatgeries, ja que quan es detecten les avaries a temps, també es poden resoldre oportunament.
  • Precisament el fet que es detectin avaries o danys a temps, ajuda que es redueixin els costos per concepte de reparacions.
  • Mantens el magatzem dins de la legalitat, ja que la ITE no és només una cosa que podries fer, aquesta és obligatòria. Quan no es fa, el magatzem incorre en una manca de la normativa vigent.
  • Evites pèrdues de productes o materials. Quan un prestatge es desploma per no comptar amb una estructura resistent, els productes que hi estan emmagatzemats poden patir danys, cosa que representa una pèrdua econòmica.

Les inspeccions tècniques de prestatgeries es realitzen cada any, és la forma més efectiva amb què comptes perquè el teu magatzem sempre estigui segur.

Si ets a la recerca de nous magatzems o requereixes una reparació dels ja existents, perquè no van complir amb la ITE, a Fiosa podem ajudar-te.

També pots contactar-nos per fer la ITE, ens recarregarem que tot estigui en òptimes condicions.