Les prestatgeries mòbils ofereixen un mitjà de magatzematge molt versàtil que ajuda a optimitzar l’espai, s’empren fonamentalment per a l’emmagatzematge de palets. L’estructura de les prestatgeries està muntada sobre una base mòbil que reposa sobre uns carrils instal·lats en el sòl, la qual cosa permet que puguin ser desplaçades per a unir-les o separar-les en funció de les necessitats de magatzematge.

Aquesta característica permet un estalvi significatiu d’espai, ja que es poden reduir els passadissos per a formar un passadís únic de fàcil accés, la qual cosa ajuda a augmentar la capacitat de magatzematge, gràcies a que és possible compactar la prestatgeria i suprimir passadissos, mantenint l’accés directe als palets emmagatzemats.

Les prestatgeries s’instal·len sobre bases mòbils que els permeten un fàcil desplaçament lateral sobre els carrils, la qual cosa ofereix la possibilitat d’eliminar passadissos innecessaris i millorar a l’accés a les unitats de càrrega allí emmagatzemada, un avantatge fonamental que permet configurar l’espai de magatzematge en funció de la càrrega, així com configurar l’espai de càrrega i descàrrega.

Les prestatgeries mòbils poden ser manejades de manera manual o mitjançant comandament a distància, la qual cosa fa molt més fàcil el seu control, ja que una sola persona pot administrar el sistema de manera ràpida i eficient, la qual cosa ajuda a optimitzar els recursos disponibles.

Una dels grans avantatges que ofereixen les prestatgeries mòbils és la seva capacitat, ja que permeten emmagatzemar un nombre major de palets, la qual cosa ajuda a disminuir costos. A més, aquest sistema ofereix un major nivell de seguretat per als operaris i la càrrega emmagatzemada.