inspeccion estanterias girona

Les prestatgeries que se situen en magatzems i dipòsits es consideren com a equips, per la qual cosa és necessari que siguin inspeccionats almenys 1 vegada cada 12 mesos. Aquesta inspecció ha de ser realitza per un tècnic extern i independent de l’empresa, qualificat per a realitzar la Inspecció Tècnica de Prestatgeries ITE.

La metodologia ITE és un sistemaa que se cenyeix a la normativa UNEIX EN 15635, així com a la nota tècnica de prevenció NTP-852. Compleix a més amb el que s’estableix en el Reial decret RD 1215/1997.

La ITE permet a les empreses mantenir els seus sistemes de magatzematge en condicions òptimes de funcionament, complint les normatives legals establertes i mantenint un alt nivell de seguretat; el que permet minimitzar riscos, accidents laborals i danys als productes i mercaderies emmagatzemades.

Els procediments establerts en la ITE són revisats de manera periòdica per experts en l’àrea de seguretat, que compten amb una dilata experiència en el treball amb prestatgeries en diverses àrees de la indústria, la qual cosa permet mantenir un alt nivell de professionalitat i qualitat en els processos d’inspecció.

Aquesta metodologia contempla, a més, inspeccions rutinàries i la capacitació de personal de l’empresa perquè puguin realitzar inspeccions, així com per a l’ús adequat dels equips de magatzematge.

A FIOSA oferim les revisions més completes per a les prestatgeries del seu magatzem a Girona i Barcelona. Demani pressupost sense compromís.