paletizacion drive in

Les prestatgeries de paletització drive-in s’utilitzen com a element central d’un sistema de magatzematge que permet optimitzar al màxim l’ús de l’espai, permetent duplicar la capacitat de magatzematge que s’aconsegueix amb prestatgeries de paletització convencional. És una solució ideal per a emmagatzemar gran quantitat de palets que continguin productes amb una mateixa referència.

Aquest sistema permet aprofitar al màxim l’espai, possibilitant una alta densitat de magatzematge amb costos realment baixos. Permet el magatzematge de palets de diferent grandària i pes, a més es pot crear un carrer de càrrega per a cada referència. Les prestatgeries de paletización drive es poden combinar amb prestatgeries de picking manual per a crear solucions de magatzematge més eficients.

Amb aquesta mena de prestatgeries es pot crear un sol passadís de circulació per a incorporar la funció drive-in LIFO, la càrrega i descàrrega es fan a través d’un mateix costat, per la qual cosa l’últim palet a emmagatzemar-se és el primer a sortir.

Amb aquestes funcions de gestió de càrrega es té un eficient control de l’estoc de productes en magatzem, els carrers es disposen en paral·lel i cadascuna pot referenciar-se per a una ràpida ubicació, cada carrer compta en tots dos costats amb carrils de suport en els quals se situen els palets.

Els carrers tenen la distància necessària per a permetre el trànsit dels carretons elevadors utilitzats per a extreure o dipositar els palets carregats de productes.