El sistema Drive-Through per a prestatgeries de paletització compactes és una alternativa al sistema Drive-In, per permetre una gestió més eficient de maneig en magatzem de productes peribles el valor dels quals es veu afectat pel pas del temps.

Com a sistema, permet comptar amb zones de càrrega i descàrrega en cada extrem pel que es pot implementar els mètodes de gestió de palets:

  • FIFO (sigles en anglès de First In, First Out), primer a entrar, primer a sortir. Aquest mètode permet retirar o despatxar primer els palets que contenen la mercaderia més antiga per la zona de descàrrega. Mentrestant, es pot reposar l’inventari per la zona de càrrega. Per a implementar aquest sistema es necessita crear un passadís de càrrega i un de descàrrega.
  • LIFO (Sigles en anglès de Last In, First Out), últim a entrar, primer a sortir. Un mètode que permet una major optimització de l’espai, però ha d’emprar-se per a productes homogenis, ja que els productes antics romanen més temps en les prestatgeries.

El sistema Drive-Through ofereix a més una gran varietat d’avantatges entre les quals destaquen:

  • Ofereix més facilitat i comoditat per a la manipulació de la mercaderia en magatzem, ja que compta amb zones diferenciades de càrrega i descàrrega en cada extrem.
  • La rotació d’inventaris és mínima, ja que en emprar-se el mètode LIFO els primers productes a ser emmagatzemats són els primers a sortir per l’altre extrem.
  • És un sistema de magatzematge compacte ideal per a mercaderies que són sensibles a la pressió.

El desavantatge que presenta el sistema Drive-Through és que ocupa més espai en el magatzem, pel fet que presenta una doble zona de càrrega i descàrrega.