Les prestatgeries de paletització compactes són una solució eficient de magatzematge per a empreses que disposen d’espais reduïts per al magatzematge de productes, aquest sistema permet aprofitar al màxim la superfície disponible en eliminar passadissos, la qual cosa permet un aprofitament de fins al 85% del volum de magatzematge, a més es pot desenvolupar una gestió logística summament ordenada.

Aquest sistema està dissenyat per al magatzematge de productes homogenis disposats en una gran quantitat de palets, cadascuna de les quals compta amb una referència, s’ajusta a inventaris que no requereixen una intensa rotació.

Les prestatgeries de paletització compactes es configuren en carrers, a cada costat de cada carrer o passadís es col·loquen els carrils de suport on s’emmagatzemen els productes muntats en palets. Els carrers compten amb l’espai suficient per al trànsit dels carretons elevadors que s’encarreguen d’emmagatzemar o retirar els palets que ocupen tot l’espai disponible.

Entre els avantatges que ofereix aquest sistema d’emmagatzematge trobem:

  • Permet un aprofitament òptim de l’espai de magatzematge en eliminar-se els passadissos interiors.
  • Facilita el control dels productes emmagatzemats, així com el seu maneig.
  • Es pot utilitzar per a cambres frigorífiques.

Els sistemes de paletització compacta poden organitzar-se a través del mètode Drive in – LIFO, es necessita d’un sol carrer, a través de la qual es realitza la càrrega de les palets i la seva descàrrega, l’última palet que s’emmagatzema és la primera a sortir, aquest mètode s’usa preferentment per a productes de baixa rotació.

Quan es necessita emmagatzemar productes d’alta rotació es pot utilitzar el mètode Drive through – FIFO que utilitza dos carrers una per a càrrega i l’altra per a descàrrega, la primera palet emmagatzemada és la primera a sortir.