paletitzacio_dinamiques

El sistema d’emmagatzematge basat en prestatgeries de paletizació dinàmiques utilitza la força de la gravetat per a la càrrega i descàrrega dels palets, la prestatgeria és inclinada i compta amb rodets que possibiliten el desplaçament d’ells per si sols, des de la part més alta de l’estructura, fins a la més baixa on poden descarregar-se en el moment que es requereixi.

Una vegada es retira el palet, el següent pren el seu lloc, i així successivament fins a deixar un espai buit en la part alta de l’estructura per a col·locar un nou palet. La mecànica del sistema opera amb el mètode FIFO, el primer palet a ser emmagatzemat és el primer que es pot retirar. El que permet una major rapidesa i eficiència i un menor esforç i despesa d’energia per a moure els palets en la prestatgeria.

Les prestatgeries de paletizació dinàmiques minimitzen els temps de càrrega i descàrrega, els operaris no necessiten mobilitzar-se amb els carretons elevadors entre els passadissos o carrers, només han de situar-se en la capçalera de descàrrega i retirar el palet, immediatament el següent prendrà el seu lloc, els palet s’acomoden per si sols, la qual cosa ajuda aprofitar l’espai de magatzematge.

Una dels avantatges més interessants d’aquest sistema és que permet un flux continu dels productes en estoc, la càrrega es realitza per l’extrem més alt de l’estructura i la descàrrega per l’extrem més baix, és a dir l’extrem oposat. Es minimitzen els temps de maniobra i els palets sempre estan disponibles en un lloc de fàcil accés.