Les prestatgeries per a logística estan basades en un sistema conegut com “sense fi”, que incorpora una balda o làmina horitzontal de la mesura necessària per a facilitar el magatzematge de diverses unitats de càrrega, fins i tot de mesures no homogènies.

El seu disseny no està concebut per a situar unitats de càrrega que hagin de situar-se en una ubicació definida, la qual cosa els brinda una gran versatilitat, podent contenir unitats de càrrega de diversa grandària i pes, les quals poden situar-se en qualsevol lloc al llarg de la balda. A més, al no posseir bastidors separadors es poden situar palets de diferent grandària, per exemple de 1m x 2m i de 3m x 1,2m.

Una altra dels seus avantatges és que per estar muntades sobre una cantilever, permeten retirar els ponts dels braços per a ser utilitzades com a tal, i així poder emmagatzemar en un moment donat perfils metàl·lics, canonada, fustes, entre altres materials. En muntar els ponts entre els braços es creen dues barres paral·leles que permeten muntar palets.

També és possible muntar un tauler sobre els ponts i els braços per a comptar amb un ampli espai de magatzematge on es pot situar paqueteria o qualsevol producte o mercaderia. L’ús de prestatgeries adaptades per a logística elimina el problema que es presenta amb les prestatgeries per a palets, en les quals queda molt espai sense utilitzar.

Les prestatgeries adaptades per a logística són una solució òptima que permeten reduir la quantitat d’operacions lligades a la manipulació de la càrrega, ja que es poden situar fàcilment en qualsevol espai, durant el temps que sigui necessari.