Els entresolats o entreplantes permeten aprofitar l’espai cúbic de qualsevol magatzem al màxim, donant cabuda a noves plantes que permeten àrees de magatzematge, de treball, d’oficines, entre altres. Per a crear-les es pot utilitzar diversos sistemes constructius en funció de l’espai i la seva finalitat.

Una de les funcions més usuals dels entresolats és proporcionar un major espai per al magatzematge de mercaderies, productes, etc. Se’ls considera com entreplantes multiús i són una solució d’espai molt eficient, el cost de crear-les és molt inferior al de fer una nova construcció i permeten una gestió d’espai de magatzematge molt eficient.

Els entresolats poden utilitzar-se també com a àrees de treball, especialment com a passadissos o passarel·les que permeten connectar diverses àrees funcionals, també se’ls dissenya com a àrees per a aprofitar l’espai de la instal·lació industrial en les quals es compta amb totes les facilitats per a realitzar qualsevol tipus de labor.

Moltes empreses necessiten situar una oficina administrativa dins de l’àrea de magatzem, un entresolat és una de les formes més eficients d’aprofitar l’espai cúbic al màxim, permeten que les tasques administratives es realitzin prop de l’àrea de magatzematge, està àrees es dissenyen i creen per a garantir comoditat i operativitat, sense afectar les tasques que es desenvolupen en el magatzem.

Una altra opció molt utilitzada són les entreplantes amb diversos pisos, que permeten optimitzar l’ús de l’espai vertical, per a aconseguir un magatzematge adequat a les necessitats de l’empresa, ajudant a aconseguir un major retorn de la inversió.