cabinas fenolicas girona

Les taquilles fenòliques estan formades per fibres de cel·lulosa que han estat sotmeses a alta pressió i temperatura i impregnades amb resines fenòliques per a aconseguir el gruix requerit. Presenten una superfície llisa i sense porus que les fa més higièniques i segures, ja que són resistents a la calor, vapor i humitat, a més el nivell d’adherència de bacteris és molt baix.

Es recomana que s’usin en aquelles instal·lacions destinades a vestuaris o en àrea d’accés al públic, especialment quan cal extremar les mesures de desinfecció per a prevenir atacs de virus com és el cas del Covid-19.

Malgrat el seu alt nivell de funcionalitat i durabilitat és recomanable realitzar inspeccions periòdiques als taulers fenòlics, a fi de constatar que es mantinguin en bon estat, és necessari revisar que:

  • Les superfícies fenòliques es netegin regularment amb una solució d’aigua i detergent amb PH neutre, a fi d’evitar s’acumulin gèrmens, virus, brutícia, greixos, olis i altres adhesius.
  • La freqüència de la neteja sigui l’establerta pels òrgans competents per a minimitzar les possibilitats de transmissió per contacte de virus i gèrmens als usuaris.
  • Es realitzi el manteniment adequat, la freqüència del qual és de 12 mesos per a installacions d’ús normal, de 6 mesos per a gimnasos i piscines i de 3 mesos per a instal·lacions de salut i industrials.

Les inspeccions han de verificar a més que no s’empri cap mena de materials o substàncies abrasives, àcides o alcalines que puguin causar danys a les superfícies fenòliques afectant les seves propietats.