Davant de certes situacions caldrà que les prestatgeries s’adaptin, es duguin a terme canvis en la seva estructura, però això no és una cosa que es pot fer a la lleugera. Alguns canvis comuns són: els nivells d’alçada fins a la capacitat de càrrega.

Fer els canvis a les prestatgeries sol ser molt fàcil, un procés que no requereix de moltes eines, però que si no es fa amb compte pot desencadenar una diversitat de riscos.

Perquè el canvi de les prestatgeries es dugui a terme de manera segura, us aconsellem que tingueu en compte el que estableix la norma UNE EN 15635:2010, específicament a l’apartat 7, on s’estableix el següent:

  1. Els canvis hauran de ser consultats, o amb el proveïdor dels prestatges o amb algun altre expert, a Fiosa estarem encantats d’orientar-te.
  2. Les modificacions, han de ser realitzades per experts, per evitar que les distribucions de càrrega siguin inadequades, cosa que comporta molts riscos.
  3. En tot moment s’han de considerar les normatives vigents relacionades amb caigudes, toleràncies, entre d’altres.
  4. Abans que qualsevol procés de canvi a les prestatgeries es dugui a terme, per mínim que sigui, has d’assegurar-te que no hi hagi cap tipus de càrrega sobre aquestes.
  5. No es recomana afegir cargols o soldadures sense que abans es consulti amb un expert, un simple procés de soldadura podrà portar que les característiques físicoquímiques del prestatge siguin modificades, cosa que resulta contraproduent.
  6. Quan es fan les modificacions, és important fer el canvi o l’actualització de les plaques característiques, això és un requisit legal que no pot quedar de banda.
  7. Si les prestatgeries es canvien de lloc, és important que es faci prèviament un estudi del terra, la idea és que les característiques siguin similars a les de l’anterior.