La inspecció de prestatgeries és obligatòria. Sotmetre els prestatges del magatzem a aquests procediments, quan corresponguin, és crucial per complir la normativa.

A més que aquestes inspeccions són de gran importància perquè ajuden a garantir que cadascuna de les persones que treballen al magatzem, estiguin segures.

Tens idea del que revisem a Fiosa quan duem a terme una ITE?, et comentem els detalls.

Elements que se supervisen en una Inspecció tècnica de prestatgeries

Cada detall compta, fins i tot un cargol que no estigui del tot ajustat pot marcar la diferència sobre si un prestatge és segur o no. Alguns dels elements bàsics que se supervisen són:

 • Cargols que no estiguin ajustats.
 • Prestatgeries fluixes.
 • Es verifica la solidesa del prestatge.
 • Materials corroïts.
 • Es reemplaça qualsevol element que estigui compromès pel pas del temps o cops.
 • A més de l’anterior, durant una inspecció tècnica de prestatges a Fiosa ens assegurem de verificar elements estructurals com:
 • L’impacte del dany a qualsevol part de l’estructura, particularment danys als puntals i als travessers.
 • La fallada de verticalitat de puntals.
 • S’inspeccionen les soldadures, per garantir que no estiguin trencades.
 • En quines condicions està el terra de l’estructura, això també és clau.
 • Es fa la verificació de com es col·loquen les càrregues a les paletes.
 • Verifiquem que el muntatge del prestatge es realitza seguint les instruccions del fabricant.

Finalment, es fa una inspecció d’alguns elements complementaris, com ara:

 • Es verifica que les plaques de seguretat hagin estat actualitzades o que hi siguin presents.
 • Cal inspeccionar que no hi hagi cap tipus de sobrecàrrega al prestatge.
 • I se’n verifica l’estabilitat general.

A Fiosa fem inspeccions tècniques de prestatgeries efectives, i si hi ha problemes, els corregim oportunament.