cabinasyparedesfenolicas

La instal·lació de cabines facilita enormement els processos de construcció oferint majors avantatges que els processos tradicionals d’enrajolat. Els taulers fenòlics a més de ser resistents a l’aigua, als agents químics i oferir excel·lents propietats mecàniques; ofereixen grans possibilitats per al disseny de conjunts, gràcies a la gran varietat de colors i facilitat de muntatge i substitució.

Cada instal·lació és un procés únic i especial, per això el seu desenvolupament es fa sobre pla. Es pot seleccionar entre dos models diferents de cabina: la Cabina ISTRIA i la Cabina MANTUA, les quals es diferencien en l’altura total i en la solució de lliurament al sòl, val destacar que els accessoris són iguals per a tots dos models de cabina.

El muntatge de tots dos models és bastant similar, els panells fenòlics es fixen a les parets per mitjà de perfils d’alumini extrusionat, la qual cosa fa més fàcil el procés d’instal·lació i permet que qualsevol imperfecció produïda per corts en obra quedi oculta a la vista, a més s’eviten escletxes.

El producte subministrat és de gran qualitat, inclou la totalitat dels panells fenòlics tallats, mecanitzats i numerats, la quantitat necessària de ferratges en acer inoxidable, la quantitat necessària de perfils d’alumini extrusionat i tots els caragols en acer inoxidable, a més es lliuren els documents tècnics que faciliten el muntatge en obra.

Si es desitja pot contractar-se de manera opcional el muntatge, per a això es compta amb personal especialitzat, així com les eines necessàries per a garantir un treball de primera qualitat.