picking-projectes

Entre les solucions més eficients de magatzematge trobem les prestatgeries, les quals són elements estructurals d’alta resistència creats per a emmagatzemar de forma organitzada i amb un alt nivell de seguretat, productes, mercaderies, equips o qualsevol cosa que es necessiti emmagatzemar.

Els tipus de prestatgeries es defineixen en els tipus de magatzematge descrits en la norma UNE-EN 15878:

 • Magatzematge en prestatgeria per a càrrega paletitzada:
  • Prestatgeria convencional.
  • Prestatgeria compacta (Drive-in).
  • Prestatgeria compacta (Drive-through).
  • Prestatgeria dinàmica (FIFO).
  • Prestatgeria push-back (LIFO).
  • Prestatgeria amb transelevador.
 • Magatzematge en prestatgeries per a càrrega manual:
  • Prestatgeria per a càrrega manual.
  • Prestatgeria amb passadissos elevats.
  • Prestatgeria sense caragols.
  • Prestatgeria movibloc.
  • Prestatgeria d’angle ranurat.
 • Magatzematge en prestatgeria cantiléver.
 • Magatzematge autoportant.
 • Magatzematge en entreplantes:
  • Sobre pilars.
  • Sobre prestatgeries.