Els tancaments industrials tenen com a objectiu crear espais de treballs resguardats, especialment en aquells espais de treballs on es fa ús de sistemes de producció automatitzats, és a dir, on s’utilitzen maquinàries i robots.

D’igual forma aquest tipus de tancaments resulta imprescindible quan es corre el risc que algun material surti expedit durant el procés de treball, posant en risc la seguretat dels treballadors. Comptat i debatut, els tancaments industrials són part essencial de la seguretat industrial en qualsevol empresa.|

Tipus de tancaments industrials

Entre els tipus de tancaments que es fabriquen es poden esmentar:

Tela ondulada

Fabricats usant filferro d’acer galvanitzat, des de l’altura, el calibre fins a les obertures del mateix poden variar d’acord amb les necessitats de tancament. Una dels avantatges d’aquesta mena de tancament és que poden adaptar-se a qualsevol mena de demanda.

Malla Reixat plegat

Es tracta d’una malla electro soldada de gran rigidesa, gràcies a que és plegada, pot adaptar-se gairebé a la perfecció amb qualsevol mena de tancament i són ideals per a aquests espais on es desitja garantir la seguretat, però sense que es comprometi l’estètica del lloc.

Malla electrosoldada

S’utilitza filferro d’acer galvanitzat o filferro gris, amb aquest es construeixen prestatgeries industrials per a àrees privades, públiques i zones industrials. Si es busca una major durabilitat es construeixen en filferro negre.

Metall Deploye

Es tracta d’una malla que és fabricada a través de l’estirament i posterior cort de la xapa, això permet que aquest tipus de tancament pugui fer-se en formes variades.

Aquests són alguns dels tipus més implementats, però també hi ha tancaments de Tanca Mòbil, de malla de torsió simple i més.