inspector estanterías

Les inspeccions en el món de les prestatgeries estan a l’ordre del dia, en aquest cas es requereixen inspeccions regulars, anomenades ITE (Inspecció Tècnica de Prestatgeries).

Aquestes inspeccions han de realitzar-se almenys una vegada a l’any per un tècnic especialitzat i competent, i són obligatòries segons normatives internacionals i nacionals.

Estableixen els estàndards per al disseny, fabricació, instal·lació, i manteniment d’aquestes estructures. En la nostra web teniu tots el nostre serveis, incloses la inspeccions ITE.

Les prestatgeries en llocs d’emmagatzematge han de ser inspeccionades regularment per raons de seguretat. Si les prestatgeries fallen en aquesta avaluació, poden sorgir diversos perills, incloent:

Riscos per a la seguretat personal i de l’equip

Les persones que treballen en àrees amb prestatgeries que no han passat la ITE corren el risc de lesionar-se si les estructures col·lapsen, la qual cosa a vegades pot resultar en accidents mortals. A més, l’equip del magatzem pot danyar-se i necessitar reparacions.

Interrupcions en les operacions del magatzem

Els accidents poden obligar a detenir les operacions del magatzem, resultant en pèrdues financeres i la necessitat d’invertir en la reparació dels danys.

Demandes legals

Els empleats afectats per accidents poden iniciar procediments legals si consideren que no se’ls va proporcionar un entorn de treball segur.

Repercussions addicionals

Un accident pot danyar la reputació del magatzem, augmentar les primes d’assegurances i afectar la moral i eficiència del personal.

Per tant, les inspeccions de les prestatgeries en aquest món de les prestatgeries no sols són un requisit legal sinó que són essencials per a mantenir la seguretat, l’eficiència i la fiabilitat en la gestió logística de qualsevol empresa que utilitzi sistemes de magatzematge intensiu.