EsantEstantería picking

Entre les solucions més eficients en l’àmbit de magatzematge trobem les prestatgeries, i us preguntareu com triar la millor prestatgeria per al teu magatzem… Les prestatgeries són elements estructurals d’alta resistència creats per a emmagatzemar de forma organitzada i de seguretat productes, mercaderies, equips o qualsevol altra cosa que calgui emmagatzemar.

D’aquesta manera els assegurem que són fonamentals en qualsevol sistema logístic, ja que permeten maximitzar l’ús de l’espai disponible i millorar l’eficiència en la gestió d’inventaris.

Existeixen diferents tipus de prestatgeries, cadascun dissenyat per a satisfer necessitats específiques d’emmagatzematge.

Aquí tens els principals tipus de prestatgeries:

Prestatgeries per a càrrega paletitzada:

 • Prestatgeria convencional:

  • Són les més comunes en magatzems i centres de distribució. Permeten un fàcil accés a cada palet i són ideals per a productes amb alta rotació.
 • Prestatgeria compacta (Drive-*in):

  • Aquest tipus de prestatgeria permet l’emmagatzematge compacte de palets, eliminant els passadissos entre les prestatgeries. Els palets s’emmagatzemen un darrere d’un altre, la qual cosa maximitza l’ús de l’espai.
 • Prestatgeria compacta (Drive-through):

  • És similar a la prestatgeria drive-*in, però permet l’accés per tots dos extrems, facilitant l’entrada i sortida de palets des de tots dos costats.
 • Prestatgeria dinàmica (FIFO):

  • Utilitzen corrons inclinats que permeten que els palets es desplacin cap endavant per gravetat. Ideal per a sistemes d’inventari FIFO (First In, First Out).

Prestatgeria push-*back (LIFO):

 • Utilitzen carros lliscants que permeten emmagatzemar diversos palets en profunditat. Són ideals per a sistemes d’inventari LIFO (Last In, First Out).
 • Prestatgeria amb transelevador:

  Integren sistemes automatitzats d’elevació i desplaçament per a manejar els palets, la qual cosa augmenta l’eficiència i redueix la necessitat de mà d’obra.

Prestatgeries per a càrrega manual:

 • Prestatgeria per a càrrega manual:

  • Són especialment dissenyades per a emmagatzemar productes que es manegen manualment. Són versàtils i poden adaptar-se a diferents tipus de productes i grandàries.
 • Prestatgeria amb passadissos elevats:

  • Incorporen passarel·les o passadissos elevats per a facilitar l’accés a nivells superiors, optimitzant l’espai vertical del magatzem.

 • Prestatgeria sense caragols:

  • Són fàcils de muntar i desmuntar, la qual cosa permet una ràpida adaptació a canvis en el magatzem. El seu disseny modular facilita l’ampliació o reconfiguració.

 • Prestatgeria movibloc:

  • Prestatgeries mòbils que es desplacen sobre raïls, permetent compactar l’emmagatzematge i accedir als productes sols quan es necessiten.
 • Prestatgeria d’angle ranurat:

  • Fabricades amb perfils ranurats que permeten una fàcil adaptació dels prestatges a diferents altures. Són una solució econòmica i flexible per a l’emmagatzematge manual.

 

 

Prestatgeria cantilever:

 • Aquestes prestatgeries estan dissenyades per a emmagatzemar productes llargs i voluminosos, com a tubs, perfils i taulers.

 

Autoportant:

 • Són ideals per a grans magatzems i centres de distribució, maximitzant l’ús de l’espai disponible.

 

Entreplantes:

 • Sobre pilars:

  • Bàsicament, són estructures elevades sostingudes per pilars que creguin un nou nivell d’emmagatzematge sobre l’espai existent.
 • Sobre prestatgeries:

  • Sistemes d’entreplantes que es recolzen directament sobre les prestatgeries existents, maximitzant l’ús de l’espai vertical i proporcionant àrees addicionals per a l’emmagatzematge o el treball.

Esperem haver ajudat a saber com triar la millor prestatgeria per al teu magatzem. Encara que cada tipus de prestatgeria ofereix solucions específiques per a diferents necessitats d’emmagatzematge. Després de tot, ja sigui que necessitis emmagatzemar productes paletitzats, càrregues manuals, objectes llargs o voluminosos, existeix una prestatgeria adequada per a cada situació. A Fiosa ens encarreguem que triar el teu problema d’espai es converteixi en una solució.