Davant la insuficiència de l’espai d’un magatzem, la preocupació més gran és els costos que implicarà fer les modificacions necessàries.

A més del fet que s’hauran de fer obres que poden significar també una parada del magatzem, cosa que en termes econòmics no resulta rendible. Tot i això, hi ha moltes formes en què es pot ampliar l’espai del magatzem sense necessitat d’obres, algunes de les més comunes són:

1.-Optimització de l’emmagatzematge

Hi ha molts mètodes demmagatzematge amb els quals es pot treure un millor profit a lespai. Alguns sistemes de prestatgeries s’enfoquen específicament en això, en el cas de l’emmagatzematge paletitzat, l’emmagatzematge per compactació sorgeix com a resposta.

La paletització compacta no és més que un sistema d’emmagatzematge per a palets a través del qual es pot emmagatzemar una major quantitat de mercaderia, sense ocupar gaire espai.

2.-Aprofitament de lespai vertical

Aquesta és sens dubte una de les maneres més efectives per emmagatzemar l’espai, treure profit a l’alçada del magatzem ajuda de gran manera a ampliar l’espai amb què es compta.

  • Els passadissos elevats són una de les formes per fer servir l’espai vertical del magatzem, bàsicament el que s’aconsegueix amb això és prolongar l’estructura cap amunt a través de passadissos i prestatges transitables.
  • Les entreplantes també són efectives, consisteixen en la creació d’una planta superior dins del mateix espai, a través d’estructures metàl·liques, permetent així augmentar la capacitat d’emmagatzematge. Són sistemes estructurals realment versàtils.
  • Finalment, els altells són estructures similars a les entreplantes, que oferiran una superfície diàfana, amb la diferència que aquests descansaran sobre les mateixes prestatgeries. Hi ha dos tipus, l’altell sobre paletització i l’altell sobre càrrega manual.

Cadascuna d‟aquestes alternatives s‘adapta a les necessitats segons el tipus de magatzem.