Mamparas de metacrilato y cristal

Les mampares de metacrilat i cristall són ideals com a barreres de protecció en qualsevol negoci, per la qual cosa actualment són molt demandades, existeixen algunes diferències entre les mampares fabricades amb metacrilat i les fabricades amb cristall temperat, les quals poden influir en la seva elecció.

El metacrilat o vidre acrílic, com també se’l denomina, és un material amb un índex de transparència del 93%, que ofereix alta resistència als impactes i el seu pes és un 50% inferior al del vidre; requereix un procés molt senzill per al seu modelat, per la qual cosa abarateix els costos de producció.

Aquest material és molt emprat per a la fabricació de mampares, no obstant això el seu alt nivell de demanda ha fet que sigui difícil d’aconseguir en el mercat actual, per la qual cosa s’estan emprant altres alternatives com el poliestirè o el policarbonat.

Per part seva, el cristall ofereix una major duresa que el metacrilat, la qual cosa permet que les mampares fabricades amb cristall siguin més resistents i més difícils que es ratllin. En general, s’empra el cristall temperat per a la fabricació de mampares per ser més resistent que el vidre laminat, a més, en cas de trencar-se el cristall temperat, el fa en petits trossos amb vores arrodonides que no són tallants.

Quant a la rigidesa, la diferència entre el cristall i el metacrilat és bastant gran. El cristall temperat és un material molt rígid, la qual cosa permet crear mampares més estables, mentre que el metacrilat, per ser flexible, requereix que la mampara compti amb peanyes soportants.