La durada i seguretat dels prestatges està condicionat per diversos aspectes, a més de la qualitat dels materials amb què es construeixi aquest prestatge, les cures que li ofereixis també són fonamentals.

Una prestatgeria en mal estat, aquella a la qual no se li ofereixen les cures i el manteniment necessari, és més vulnerable a desplomar-se davant de cops amb carretó o qualsevol altre problema que comprometi la seva estabilitat.

Les cures de tota mena de prestatgeries es basen principalment en les inspeccions que es realitzin, aquestes es fan cada dia, cada setmana, mensual i una de les més claus, anual.

Manteniment de les prestatgeries per a magatzems

El procés de manteniment ha de fer-se amb deteniment, per això és fonamental que es realitzi un llistat de comprovació Què significa això?, que has de llistar cadascun dels aspectes que seran revisats dels magatzems, perquè res passi per alt.

Quan es fan revisions, part clau de la cura i el manteniment d’un prestatge, s’han d’observar aspectes com:

  • Que les zones de circulació es mantinguin clares, això evitarà incidents derivats d’un desplaçament inadequat dels carretons, muntacàrregues.
  • S’han de buscar els elements que puguin estar danyats o deformats.
  • S’han de diagnosticar els defectes associats a la verticalitat.
  • Cal verificar si el terra del magatzem està debilitat.
  • Estan totes les clavilles de seguretat?
  • Hi ha càrregues deteriorades?

Cadascun daquests elements ha de llistar-se en el procés de manteniment dels prestatges. Quan s’inspeccioni cadascú, és important que es prenguin mesures com:

  • Els elements desgastats s’han de substituir.
  • Si falten clavilles de seguretat o estan soltes, s’han d’ajustar.

En cas que el resultat final després d’un procés de manteniment és que el prestatge estigui molt deteriorat, a Fiosa us recomanem substituir-lo, per a la seguretat de tots.