Simple Traffic Cold Storage

Els protectors per a cambres de congelació inclouen una àmplia gamma de productes dissenyats per a oferir un alt nivell de protecció a treballadors, infraestructura, maquinàries i mercaderies que es troben en entorns de magatzematge en fred, fins i tot en cambres de congelació amb temperatures que poden arribar a -30 °C.

Aquests elements de protecció estan fabricats amb tecnologies punta i polímers industrials d’alta resistència i flexibilitat. A més, han estat dissenyats específicament per a ser utilitzats en àrees de magatzematge d’aliments congelats i altres entorns d’emmagatzematge en fred, per el que ofereixen un alt rendiment i sota manteniment, assegurant sempre un alt nivell d’higiene.

Els protectors de prestatgeria Cold Storage estan dissenyats per a protegir les prestatgeries d’impactes de carretons elevadors i altres vehicles presents en l’àrea de magatzematge. Per la seva construcció i materials d’avançada qualitat, aquest tipus de protector absorbeix l’impacte ocasionat pel cop i desvia l’energia produïda cap al braç bastidor, la qual cosa evita danys en suports i garanteix la integritat estructural de la prestatgeria.

Els bolardos Cold Storage estan dissenyats per a oferir un alt nivell de protecció a estructures i equips utilitzats en cambres frigorífiques contra possibles danys causats per impactes. La seva fermesa permet a més evitar l’accés a determinades àrees, així com servir de guia per al trànsit de vianants i vehicles.

Les barreres de protecció industrial Simple Traffic Cold Storage estan fabricades en polímer industrial d’alta resistència i flexibilitat. Pel seu disseny avançat protegeixen eficaçment infraestructura i maquinàries contra possibles danys ocasionats per col·lisions de carretons elevadors i altres vehicles utilitzats en àrees de magatzematge en fred o cambres frigorífiques.